Categories
Inspirace do hodin Učitelské řemeslo

EduTipy 1-5

Jennifer Gonzales z blogu Cult of Pedagogy publikovala na své stránce krátké a jednoduché tipy do hodin, které mohou učitelé hned použít v jakémkoliv předmětu. Postupně bychom je s vámi chtěli všechny sdílet.

Přeloženo, upraveno a kráceno dle Jennifer Gonzales.

 1. Děti nezvládají číst a poslouchat naráz
 2. Nečtěte s dětmi popcornovou metodou
 3. Vyrušte toho, kdo vyrušuje
 4. Neberte si nic osobně
 5. Používejte hudbu během samostatné práce
 1. Děti nezvládají číst a poslouchat naráz

Občas se nám to stane také. Rozdáme pracovní listy, otevřeme si s dětmi učebnici nebo promítneme slide a v ten moment začneme vysvětlovat, co mají děti s textem dělat. Místo abychom jim daly prostor a ticho k tomu, aby se s článkem seznámily samy. Ani my neumíme dělat dvě věci naráz. Proto bychom si měli dávat pozor a chtít po dětech vždy jen jednu činnost.

Co tedy dělat, když chceme, aby si děti něco samy a v klidu přečetly?

 • Sdělit instrukce předtím, než materiál rozdáme/promítneme.
 • Pozdě? Můžeme všechny požádat, ať na chvíli přeruší čtení, zvednou oči a věnují nám pozornost.
 • Je dobré oznámit, že na pročítání teď budou mít děti určité množství času, který strávíme v tichu, aby se na text mohly všichni nerušeně soustředit.
 • Pokud očekáváme, že se děti budou k textu doptávat, předem je vyzveme, aby si otázky poznamenaly a slíbíme, že po samostatné práci jim dáme prostor.

2. Nečtěte s dětmi popcornovou metodou

Popcornová metoda= praxe, kdy čteme společně stejný text, děti se střídají a každý přečte nahlas kousek (pukají jako popcorn).

Taky jsme tuhle metodu využívaly. Na první pohled se zdá, že s na ní není nic špatného. Všichni společně projdeme stejný obsah, nikdo není napřed, nikdo nezaostává. A navíc jsou všichni potichu. Každý se trochu zapojí a procvičujeme čtení.

Kde je tedy problém?

 • Metoda znesnadňuje porozumění, jelikož čtení není plynulé.
 • Nejedná se o vhodný trénink čtenářských dovedností, jelikož děti vystavuje tlaku a pozornosti celé třídy.
 • S tím souvisí i fakt, že méně zdatní čtenáři mohou celou dobu jen nervózně čekat, kdy na ně vyjde řada.

Jak to udělat jinak? Záleží na tom, co společným čtením sledujeme.

 • Chceme-li pracovat na čtenářských dovednostech, můžeme vyzkoušet metodu, kdy děti opakují to, co jsme přečetly my. Modelujeme tak, jak má plynulý přednes vypadat.
 • Chceme-li, aby studenti textu porozuměli, je lepší dát je do skupinek, kde si studenti navzájem čtou vybrané pasáže a rovnou o nich diskutovat, nebo dát dětem čas, aby si text v klidu přečetl každý sám.
 • Nebo můžeme text prostě přečíst my. Děti jej tím pádem uslyší bez přerušování a lépe mu porozumí.

3. Vyrušte toho, kdo vyrušuje

Jedná se o úplnou drobnost v naší učitelské praxi, která však může přinést kýžený výsledek, aniž by se kolem toho dělal velký povyk. Pokud zaznamenáme, že některý student nepracuje tak, jak by měl, můžeme mu zkusit dát otázku k tématu, které zrovna probíráme. A to takovou otázku, na kterou bude žák znát odpověď. Naším cílem totiž není nachytat ho a ukázat před celou třídou, že nedává pozor. Chceme naopak bez zbytečných prodlev a diskuzí zajisti, aby se dotyčný student opět zapojil do práce.

4. Neberte si nic osobně

Když děti neudělají úkol, když je práce, kterou jsme pro ně připravili, nebaví, když ve třídě usnou… Neznamená to, že problém nebudeme řešit. Jako první reakci na podobnou situaci bychom však měli udělat jeden krok zpět. Podívat se na situaci nezaujatě. Nedovolit emocím, aby převzaly kontrolu nad racionálním uvažováním, které nám pomůže problém s chladnou hlavou efektivně vyřešit.

5. Používejte hudbu během samostatné práce

Ve třídě třiceti dětí je nemožné dosáhnout absolutního ticha. Vrzání, cvakání tužkou, kašlání, zvuky z ulice… Pokud na pozadí pustíme tichou hudbu, budou okolní zvuky méně rušivé a naši žáci se budou moci lépe soustředit na práci.

Pár věcí, které je ještě dobré vzít v úvahu:

 • I když existují lidé, kteří se dokáží soustředit i u písniček, mnohem lepší je zvolit instrumentální hudbu.
 • Ideálně takovou, kterou děti neznají.
 • Bavme se o tom s dětmi. Pokud dostaneme zpětnou vazbu, že tento způsob práce některým dětem nevyhovuje, můžeme jim nabídnout práci se svými sluchátky nebo se špunty do uší.

Zdroje:

Tip 1 Don’t make reading and listening compete.

Tip 2 Stop popcorn reading.

Tip 3 Distract the Distractor.

Tip 4 Don’t take anything personally

Tip 5 Use music to buffer “silent” activities

Advertisement
Categories
Učitelské řemeslo

Průvodce aktivitami vybavování z paměti

V minulých článcích jsme se podívali na to, co to vybavování z paměti (anglicky retrieval) je, a proč je užitečné jej do hodin zařazovat. Tentokrát s vámi chceme sdílet praktické tipy na konkrétní aktivity, které můžeme použít bez (a nebo skoro bez) přípravy téměř v jakémkoliv předmětu.

Aktivity jsou rozdělené podle času, který v hodině zaberou,. Vždy je dobré zvážit, jaký cíl zařazením dané techniky sledujeme. Pro mě je to někdy promyšlená náplň celé jedné hodiny, jindy chci prostě vyplnit posledních pět minut hodiny, protože jsme s prací hotovi dřív, než jsem čekala.

 1. Rychloretrievaly

Používám nejčastěji na začátku hodiny – slouží k připomenutí nějaké látky z minula (ne nutně z poslední hodiny, klidně něco, co jsme dělali dva měsíce zpátky). Občas je použiju i v průběhu nebo na konci dané hodiny, abych si ověřila, jestli informace ze dneška zůstaly alespoň v krátkodobé paměti. Zde je několik konkrétních technik, které využívám:

 • Mazací tabulky. Nedílná součást každé moji hodiny. Na retrieval úplně idelální. Zadání může být různé:

“Napište všechno, co si pamatujete z minulé hodiny.”

“Napište všechna slovíčka označující jídlo.”

“Odpovězte na otázky na tabuli (otevřené nebo výběr z možností)”

“Pojmenujte obrázky na tabuli.” 

 • Kartičky se slovíčky. Obrázky ke všem slovíčkům, která se učíme, mám vytištěné a zalaminované. Nosím je všechny v látkovém pytlíčku. Někdy je náhodně vytahuju a děti na tabulky postupně zapisují, jak se slovíčka řeknou. Jindy je rozložím po stole a děti vybírají, které znají. Jindy je magnety připevním na tabuli a slouží nám podobně jako StoryCubes.  
 • Hlasování. Anglickou gramatiku si vysvětlujeme pomocí lego kostek (o tom třeba někdy příště). Každé dítě má svoji sadu barevných kartiček (zalaminovaných obrázků lego kostiček). Někdy je využíváme jako hlasovací zařízení při různých vybavovacích otázkách. Na tabuli promítnu otázku se čtyřmi možnými odpověďmi. Každá odpověď je jinak barevná a děti pomocí svých kartiček hlasují, která je správná. 
 • Kvízy. Na konci nebo na začátku rozdám papírky, nadiktuji pár otázek nebo je promítnu. Podle času si kvízy buď vyberu, nebo si je děti navzájem zkontrolují (prohodí ve dvojicích).
 1. Retrievaly, které zaberou větší část hodiny

Retrieval pravidelně zařazuji také předtím, než začneme brát nějakou novou látku, abychom si to nově, co se budeme učit, zařadili do nějakého kontextu. Když se učíme, jak tvořit otázky v přítomném průběhovém čase, vybavíme si, jak se otázky tvořily v čase prostém. Když začínáme brát oblečení, zjistíme, jaká slovíčka už známe a připomeneme si barvy a přídavná jména, která můžou oblečení popisovat. 

 • Stanoviště. Rotující flipy. Pokud je témat víc (např. jak se tvoří otázka, oznamovací věta, záporná věta), dají se využít stanoviště s různým zadáním, děti si musí všemi stanovišti projít a splnit na svůj pracovní list dané úkoly. Pokud je vhodné, aby viděly, co napsala skupina před nimi, mohou rotovat děti, ale pracovní listy (flipcharty) na stanovištích mohou zůstávat. 
 • Prohození rolí. Pokud narazíme na nějaké téma, které už většina třídy pozapomněla, vyzvu občas některého z žáků, aby to “vzal za mě” a látku ostatním znovu vyložil. 
 • Brainstorming. Při vzpomínání můžeme také dát všichni hlavy dohromady a na tabuli zaznamenávat, co si kdo pamatuje. Než děti vyzvu ke sdílení odpovědí, dám jim vždy dostatečný čas, aby se nad úkolem zamysleli samy, v klidu. 
 1. Retrievaly, které jsou náplní celé hodiny

Na konci větších celků (probraná lekce, probraná učebnice, konec pololetí) ráda zařazuji nějakou velkou vybavovací aktivitu, se kterou strávíme celou hodinu. Je to pro mě jednak ověření, co vše si žáci z celku zapamatovali, pro nás všechny je to navíc hezký moment, kdy si zvědomíme, co všechno jsme se zvládli naučit. 

 • Riskuj. V současnosti už si tuhle hru děti spíš nepamatují, takže jsem začala používat spíš termín Kvíz, ale princip je stále stejný. Na Flippity stačí do formuláře zadat otázky, v hodině děti rozdělit do skupin a vžít se do role moderátora. Někdy odpovídají všechny skupiny na stejnou otázku (na mazací tabulky), někdy pouze jedna, která si otázku vybere. Někdy jsem krutá, body za nesprávnou odpověď tedy odečítáme, někdy jsem hodná a za nesprávnou odpověď je nula.
 • Tvorba otázek pro Riskuj. Dřív mě od předešlé aktivity odrazovala časová náročnost, která byla potřeba k tvorbě otázek pro hru. Dokud mi ale nedošlo, že otázky mohou úplně v pohodě vytvořit děti samy. Začneme tím, že brainstormujeme, jaké kategorie otázek do hry zařadíme. Když si děti pět kategorií vyberou, mají ve dvojicích tvořit otázky, u kterých se i musí zamýšlet nad tím, jak danou otázku “ocení”. Zvědomují si tak i různou kognitivní náročnost, který je s jednotlivými úkoly spojená. Já si potom otázky vyberu, zvolím ty nejlepší a během pár minut je naházím do požadovaného formuláře. 
 • Tvorba myšlenkových map. V angličtině jsou jako stvořené pro připomenutí kategorií a konkrétních slovíček, která jsme probrali. Často aktivitu odstartuji rychlým wordcloudem na Menti, kde si připomeneme, jaké kategorie slov jsme vlastně brali. Kategorie pak slouží dětem jako inspirace, kterou využijí při tvorbě samotné mapy. Někdy jim zadám, ať ke každé kategorii vypíšou všechna slovíčka, nebo třeba pouze tři, která jim přišla nejtěžší. Děti pracují ve skupinách, pak si mapy vzájemně nasdílíme a porovnáme. 
Příklad brainstormingu pomocí nástroje menti.com . Témata, na která si děti vzpomněly.

Jak je vidět, vybavování z paměti není žádná věda. O to krásnější technika to pro nás je. S minimem vynaložené energie získáme okamžitě viditelné a dlouhodobé výsledky. Jaké opakovací aktivity využíváte ve svých hodinách vy? A co na ně říkají děti?

Categories
Organizace třídy Učitelské řemeslo

Budování rutin

Častým důvodem frustrace nás učitelů je fakt, že se věci neodehrají tak, jak jsme si představovali. Nenaplní se naše očekávání. 

Dejme si však ruku na srdce – Jsme vždy transparentní vůči dětem v tom, co ta naše očekávání jsou, co si představujeme? Vědí to naši žáci?

Výborným prostředkem, jak si vyjasnit ve třídě, co od dětí chceme, je tzv. budování rutin. Rutina je nějaká opakující se činnost během vyučování, kdy děti přesně vědí, jak mají v danou chvíli reagovat a co se od nich očekává. Tyto situace dětem modelujeme, děti dostávají opakovanou zpětnou vazbu, jak se jim práce daří. Mohou se posouvat a zažívat úspěch. Takové situace jsou pak pro děti bezpečné, ukotvující a zejména dětem s různými podporami mohou výrazně pomoci s orientací v hodinách. Rutiny navíc posilují jednu z našich primárních sociálních potřeb – jistotu.

Pravidla, kritéria dobré práce, dohody nebo jakkoliv jinak tyto rutiny nazveme, by měly být vždy definovány pozitivně. Měly by nastavovat očekávané chování žáka tak, aby věděl, co má udělat, aby odvedl dobrou práci. V neposlední řadě je nastavení rutin důležité jak pro spolupráci s asistenty. tak pro párovou výuku.. Každý učitel může mít jiné požadavky a měl by je dokázat sdílet i s kolegy, aby docházelo k synergii a efektivní spolupráci. 

Rutina: pozitivně popsané chování žáka v určité situaci

A jak taková nadefinovaná rutina vypadá? Podívejme se třeba na jednoduchý požadavek – žák je připravený na hodinu. Zejména na druhém a třetím stupni to může znamenat v každé hodině něco jiného. Usnadněme dětem práci tím, že jim přesně řekneme, co od nich očekáváme. 

V hodinách na druhém stupni to může vypadat například takto. 

Připravenost na hodinu se pozná tak, že:

⬜ jsem ve své lavici;

⬜ na stole mám pouze věci na matematiku (učebnici, sešit, rýsovací pomůcky, psací pomůcky – včetně funkční ořezané tužky, kalkulačky), případně pití; 

⬜ pokud zjistím, že mi něco z výše uvedeného chybí, domluvím ještě před začátkem hodiny s asistentem řešení;

⬜ pracuji samostatně na DO NOW.

V hodinách s maturanty, kteří už jsou přece jen o něco ležérnější a na hodiny se, buďme k sobě upřímní, moc nepřipravují, můžeme mít rutiny zase úplně jiné. 

Prvních patnáct minut v hodině vypadá následovně:

⬜ hodinu začínám s ostatními v kruhu;

⬜ až na mě přijde řada, krátce zodpovím otázku z tabule; 

⬜ mám předem připraven jeden tip na něco zajímavého, co jsem v minulém týdnu slyšel, viděl, navštívil nebo ochutnal;

⬜ až na mě přijde řada, sdílím svůj tip se spolužáky; 

⬜ poté, co nasdílí poslední spolužák, vracím se na své místo, beru si telefon a sluchátka a pracuji na poslechovém cvičení podle zadání z tabule.

Začátek hodiny je ideální čas, kdy se dají rutiny budovat. Pak už záleží jen na nás, jaké další rutiny na sebe navážeme, a kdy to “pustíme” (jestli vůbec). Budování rutin na konci hodiny může být větší výzva, jelikož vyskočit občas z rozjetého vlaku a zakončit hodinu jednotnou aktivitou je  náročnější. O to více v sešněrovaném časovém formátu 45 minut. Možným způsobům zakončení hodiny věnujeme jeden z dalších článků.  

Pokud chceme s rutinami pracovat efektivně a konzistentně, je dobré si je rozmyslet už před začátkem školního roku, a poté se svými žáky investovat energii a čas do jejich modelování. Na začátku to může být těžké, může nám to často připadat jako marnost a můžeme vnímat, že už jsme sami sobě otravní. Pokud vytrváme, investovaná práce se nám ale bude vracet během celého zbytku školního roku. Musíme daleko méně mluvit, vysvětlovat, upozorňovat. Vše plyne samo od sebe. A tiše pozorovat tenhle koncert je jedna z odměn učitelské práce.    

Categories
Učitelské řemeslo

Vybavování z paměti

Úryvek z podcastu 79 epizody Cult of Pedagogy. Přeloženo a kráceno. Odkaz na celý záznam včetně odkazů na zmíněné výzkumy a praktické tipy naleznete na konci textu. 

Tento úryvek se věnuje technice procvičování naučené látky, která se v angličtině nazývá “retrieval practice”. Do češtiny se nejčastěji překládá jako vyvolávání nebo vybavování naučených informací z paměti. O co jde?

Co je “retrieval practice”?

Jde o proces, při kterém se pokoušíme z paměti vybavit nějakou látku, aniž bychom ji měli před sebou. Představte si, že se učíte třeba skladbu lidského těla podle různých soustav: svalové, kosterní, oběhové, trávicí,… V rámci retrieval practice byste zkoušeli vyjmenovat součásti jednotlivých soustav z paměti. Poté, co byste vyjmenovali vše, co si pamatujete, byste otevřeli učebnici a zkontrolovali, zda umíte všechno.

To nezní moc převratně, že? Řada z nás se takto “drtila” a sebe-zkoušela většinu žákovských let. Na stejném principu je založená i práce s učebními kartičkami (flashcards), které se používají desítky let. Tak proč se o “retrieval practice” teď tolik mluví? 

To, co je nové a zajímavé, jsou závěry výzkumů zkoumající tuto techniku. V posledních letech řada kognitivních psychologů porovnávala “retrieval practice” s jinými učebními strategiemi jako je opakování v hodinách na závěr lekce, práce s poznámkami, znovu čtení textu, apod. A zjistili, že žádná z technik neupevňuje látku v dlouhodobé paměti tak, jako právě “retrieval practice”.

Výzkum

V podcastu se hovoří o studii, v rámci které učitelé ve vybraných třídách k probírané látce zařadili kvízy a testy, které nebyly na známky. Jejich cílem bylo, aby si žáci zkoušeli vybavit probíranou látku. Na konci roku se ukázalo, že z látky, která byla pravidelně opakovaná v kvízech a testech, měli studenti o řád lepší známku než z látky, která v kvízech nebyla a to i přesto, že ji učitelé v hodinách běžným způsobem procvičovali a opakovali. Zkrátka jen fakt, že studenti pracovali na kvízu a lámali si hlavu, pomohl s upevněním v dlouhodobé paměti. 

Od opakování k vybavování

Pro nás jako pro učitele z toho plyne jedna zásadní věc. Když učíme nějakou látku a chceme, aby si ji studenti zapamatovali, měli bychom naši pozornost posunout.  Od otázky “jak nejlépe opakovat” k aktivitám, kdy si látku z paměti budou studenti, co nejvíce vybavovat sami. Tím spíš si danou věc zapamatují.

Jak zapojit “retrieval practice” do hodiny?

Nápady:

 • Think-Pair-Share: důležité je, aby měl každý žák ve fázi “think” možnost zamyslet se sám a až pak sdílet  (např. Co si pamatuji o buňce z minulé hodiny)
 • Kvízy nebo testy, které nejsou na známky: na papíře, ve Forms, pomocí Plickers, Kahootu, Quizzletu, Quizzies,… Na formě nezáleží. Důležité je brát tyto kvízy jako formu učení vedoucí k zapamatování a tudíž je neznámkovat
 • Brain dump aneb vše co o dané věci vím: studenti na papír nebo do tabulky píší, co o látce vědí, chtějí vědět a co se naučili. Pak lze vyměnit v rámci Think-Pair-Share nebo sdílet s celou třídou. Lze využít na začátek, v průběhu i na konci lekce.
 • Flashcards: k využití doma i ve třídě. Podrobnější tipy na práci s kartičkami v odkazu níže.

Na co si dát pozor:

 • Neznámkujte retrieval: jde o učební strategii nikoliv o produkt učení. Některé výstupy lze hodnotit formativně. Nicméně aby se studenti cítili bezpečně a technika vybavování měla kýžený efekt, je důležité, aby neměla vliv na známku, kterou žáci dostávají
 • Správné načasování: retrieval practice má největší efekt, pokud je pravidelný (např. součástí každé nebo každé druhé hodiny), spíše než souhrnné opakování na konci lekce třeba po měsíci. Delší časový rozestup vede k většímu zapomínání látky.
 • Zpětná vazba je důležitá: pokud si student vybaví látku špatně (např. splete slovíčko) je důležité, aby dostal zpětnou vazbu. Třeba tak, že učitel řekne slovíčko správně a nebo nabídne možnost zkontrolovat si slovíčko v textu nebo ve slovníku
 • Retrieval practice by měl odpovídat tomu, co chci, aby žáci uměli: Pokud chci, aby žáci uměli správně slovíčka nebo zpaměti letopočty, stačí stavět retrieval practice formou jednoduchých kvízů. Pokud ale žáci mají být schopni zodpovědět náročnější otázky, je důležité, aby i tyto náročnější otázky byly součástí retrieval practice a žáci měli možnost jejich odpovídání nacvičovat

Co retrieval a badatelská nebo projektová výuka? 

Pokud jsou vaše hodiny orientovány více konstruktivisticky, tedy pokud dáváte přednost tomu, aby si studenti věci odhalovali sami, doporučuje podcast následující: I v rámci badatelské nebo projektové výuky jsou určitá fakta, které je potřeba si zapamatovat, aby se studenti posouvali dále. I v rámci tohoto typu výuky může mít “retrieval practice” své místo a vy tak můžete lépe pomoci žákům, aby se sami učili efektivněji.  

Začněte s málem

Podcast doporučuje začít v malém. Nemusíte hned radikálně měnit své hodiny. Stačí  drobné aktivity, při kterých necháváte každého žáka, aby si pokoušel z paměti vybavit, co nejvíce. 

Jakou jednu věc mohu ve své hodině změnit, abychom se od “opakování a procvičování látky” přesunuli k “vybavování z paměti”?

Categories
Učitelské řemeslo

Do Now

Způsob jakým zahajujeme hodinu vysílá studentům jasný vzkaz o našich očekáváních, záměru i pracovní kultuře, kterou chceme v hodinách pěstovat.

Jaký chceme začátek hodiny?

Pokud chceme, aby si studenti přivykli na to, že se v našich hodinách zapojují aktivně a odvádí poctivou práci doslova od první minuty, je dobré je to naučit a udělat z toho návyk. Při dobře zvolené aktivitě studenti postupně přivyknou tomu, že se začátkem hodiny pracují na něčem, co jim dává smysl a současně je pro ně v nějakém ohledu výzvou, vede k přemýšlení. Jako učitelé chceme, aby studenti zažívali, že nám na jejich učení záleží a adekvátně se na to připravujeme. Díky tomu si studenti zvyknou být aktivní a v hodinách pak není prostor na prostoje a nečinnost.

Proto je důležité začít hodiny pravidelně ve svižném tempu se zadáním nějakého úkolu. Tento úkol by měl být předvídatelný v tom smyslu, že žáci vědí, jak jej začít vypracovávat. Prvním krokem vedoucím ke skvělé hodině je metoda “Do now”. Jednoduchá aktivita, ke které stačí tužka a papír. Tato aktivita je pro žáky připravena se začátkem hodiny a ti na ni mohou začít pracovat bez instrukcí od učitele.

Samoobslužná rutina

Tajemství úspěchu spočívá v té části “bez instrukcí od učitele”. Aktivita, která nevyžaduje žádné další pokyny, zjednoduší život učiteli i studentům. Učiteli dává hned na začátku hodiny prostor, ve kterém je možné ještě jednou projít poznámky k hodině, naladit se na třídu, vrátit studentům oznámkované práce, apod. Studentům nabízí předvídatelnou rutinu, během které se naladí na vaši hodinu, zklidní se soustředěnou tichou prací a současně přivykají tomu, že ve vašich hodinách se pracuje od samého začátku.

Dobré “Do now” by mělo splňovat tři kritéria:

 1. Zadání “Do now” by mělo být pokaždé na stejném místě, takže se pro všechny studenty stane zvykem/rutinou na něm pracovat. Zadání lze napsat na tabuli, nebo mít připravé na papíru, který na tabuli nalepíme. Je možné ho vytisknout na papíry k vyplnění a nechat na hromádce na lavici nebo u vstupu do třídy, kde si student zvykne, že si zadání vyzvedne, sedne do lavice a pracuje. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, buďte v ní konzistentní. 
 1. Studenti by měli být schopni “Do now” vypracovat bez jakýchkoliv instrukcí od učitele. Bez diskuze se spolužáky a ve většině případů by jim měly stačit pomůcky, které do hodiny běžně nosí (tužka,..). Pokud je tedy úkolem napsat větu, která vysvětluje kreslený vtip z časopisu “Punch” z 19. století, měl by být komiks nakopírován do zadání “Do now” a nebo být promítán na viditelném místě. Někteří učitelé špatně pochopí podstatu Do now a začnou studentům vysvětlovat, co by měli dělat (např. “Ok třído, zadání “Do now” je na tabuli, všimněte si, že máte dělat X a potom Y, prosím pusťte se do toho.”) Tento přístup popírá smysl samořízené rutiny na začátek hodiny.
 1. Aktivita by měla trvat max. 5 minut a měla by vyžadovat psaní. Tedy, že výstupem bude něco napsaného. Psaný výstup dodává vážnosti celé činnosti, přiměje studenty k přemýšlení a formulaci myšlenek a učiteli umožňuje mít lepší přehled o tom, jak studenti pracují.

Ve většině případů by mělo být “Do now” samostatnou a tichou prací. Je možné čas od času využít např. jednoduché testování ve dvojicích, ale to až ve třídách, kde je Do now zaběhnutou a fungující rutinou.

Z pohledu obsahu se u “Do now” osvědčuje:

 1. Evokovat náplň hodiny (např. pokud budete v hodině rozebírat konkrétní příběh, můžete nechat žáky odpověďět na otázky, co by udělali, když by byli vystaveni situacím, jako aktéři příběhu, kterým se budete zabývat)
 2. Připomenout obsah předchozí hodiny (např. vysvětlit 3 slova, jejichž význam jste rozebírali v předchozí hodině). 
 3. Poskytnout nezbytné informace pro práci v hodině  (např. studenti si přečtou krátký non-fiction úryvek o přídělech během II. světové války, protože pochopení toho, co jsou příděly bude potřeba pro další práci v hodině)

Přestože se osvědčily všechny tři varianty, autor vyzdvihuje spojení “Do now” s připomenutím obsahu předchozích hodin (2), s tzv. retriaval practice (o této technice píšeme více zde). Protože pravidelné vybavování vede k většímu upevňování látky a ke změnám v dlouhodobé paměti. 

Kontrola Do now

Stejně důležitý jako obsah, je i způsob, jak “Do now” s žáky zkontrolovat. Často se stává, že se učitelé se studenty při kontrole/procházení výstupů “Do now” zaseknou a ztratí mnoho času. Dobře může fungovat nastavení časovače. Ideální je kontrole věnovat tolik času, kolik studentům zabralo “Do now” vypracovat. Tedy někde mezi 3-5 minutami. Pokud zadáte 8 otázek, pak je dobré při procházení třídou sledovat, které otázky studenti odpověděli správně a ty při kontrole přeskočit. Vybrat 1-2 otázky, které studentům daly zabrat nebo v jejich odpovědích nejčastěji chybovali a ty společně projít.

Důslednost a tempo

Protože chceme, aby se “Do now” stalo rutinou, je nezbytné pravidelně podporovat a vyžadovat správný průběh této aktivity.

Svou roli hraje i rychlost s jakou se přejde od práce na “Do now” k její kontrole. Mistři “Do now” z řad učitelů, které měl autor možnost sledovat, se vyznačovali tím, že mezi vypracováním a kontrolou přecházeli velmi rychle. Lze použít něco jako “OK, až uslyšíte gong, položte tužky a projdeme některé otázky.” Nebo po zaznění gongu začít žáky vyvolávat jménem. Tempo dobrého “Do now” dává hodině spád a říz od samého počátku.

Úryvek z knihy Teach like a champion od Douga Lemova. Přeloženo a kráceno. 

Categories
Inspirace do hodin Učitelské řemeslo

5 praktických tipů, jak v hodinách pracovat s chybou

V sérii o Práci s chybou jsme se zatím podívali na to, proč je chybování důležité, jak překonat strach z chyb. Tentokrát to vezmeme z více praktického hlediska.

Chybami se člověk…….. nevěřím, že někomu mozek sám automaticky nedoplnil … učí. Z toho usuzuji, že to s námi a s vnímáním chyby nebude tak špatné, nebo že základní princip známe alespoň jako tuto stále omílanou mantru. Jak to může vypadat v praxi v hodině, kdy se děti opravdu chybami učí? Společným jmenovatelem všech těchto tipů je, že šetří čas učiteli. Tři z nich navíc po učiteli v podstatě žádnou práci nevyžadují. Vše je na žákovi.  

1) Žák v roli učitele

V mých hodinách se často ozývají spontánní výkřiky. “Máš to blbě!” “Nene, takhle to není!” Dle nátury jednotlivých dětí taky: “Blbost!” “Kravina!” a řada by mohla pokračovat i peprnějšími výrazy. V této chvíli bych jako učitelka mohla přerušit hodinu, připomenout naše pravidla, vzít si chvilku na to, abych připomněla, že mluvíme slušně. Tyhle výchovné momenty si ale schovávám pro příležitosti, kdy se děti vůči sobě navzájem chovají zle. V tomhle případě v tom ale čtu něco jiného.

Kdyby se děti dovedly vyjadřovat kulantněji, jistě by ze sebe místo zoufalého výkřiku dostaly něco jako: “Tohle je tak jednoduché, já tomu bez problémů rozumím a ty to pořád nechápeš.” Já to v tom ale slyším a okamžitě využívám potenciál tohoto sdělení: 

“Tomáši, běž prosím Lucce tamhle do rohu vysvětlit, proč je to podle tebe blbost.”

“Ondro, vezmi si fixu a pojď na tabuli ukázat, jak to teda je.”

Tohle řešení není jen win-win, ale dokonce win-win-win, těží z něj všechny tři strany:

⇾ Já jako učitelka se dál můžu věnovat třídě.

⇾ Vysvětlující dítě si v roli učitele vyzkouší novou kompetenci a formuluje daný koncept tak, aby ho mohl předat někomu jinému (což každý, kdo učí, ví, je jedna z nejlepších cest, jak se něco naučit)

⇾ A dítě, kterému je vysvětlováno, se nemusí cítit trapně před celou třídou, nemusí znovu poslouchat učitelku a od vrstevníka to prostě bere lépe.

Osobně mám stále v hlavě moment, kdy jsme se při angličtině učili hodiny, já jsem s sebou asi čtrnáct dní tahala metrový model hodin s pohyblivými ručičkami a celkově jsme s tím dost bojovali. V jednu chvíli všichni pracovali na zadaném úkolu, jen Toník koukal z okna a nic nepsal. 

“Honzo, vezmi Toníka támhle k hodinám a vysvětli mu ještě jednou, jak to s těmi hodinami funguje.”

To, co se dělo pak, mi vyrazilo dech. Honza s Toníkem strávili u hodin tolik času, že si k nim nakonec přisunuli židli. Honza neúnavně točil ručičkama a pořád dokola vysvětloval, zkoušel Toníka, chvílemi se z něj taky chytal za hlavu. Musím přiznat, že jsem na ně během hodiny úplně zapomněla. Na závěr jsem si jich naštěstí znovu všimla. Honza dělal závěrečné zkoušení a Toník řekl deset časů za sebou správně. Radost v jejich očích, spontánní plácnutí a Toník, kroutíc hlavou: “To je hustý!” To byl jeden z těch momentů, pro které učím. Ten, který mě dokáže nabít i půl roku po tom, co si na to vzpomenu.  

2) Žák si opravuje svůj test

Po napsání testu nejprve s dětmi na tabuli stanovíme stupnici, jak daný test obodujeme a oznámkujeme. Vždy mě překvapí, jak jsou při tomhle kroku děti na sebe přísné. Potom si každý vezme svůj test a podle výsledků si ho každý sám opraví. Výsledky mají buď promítnuté, nebo si je společně říkáme, nebo si správné řešení musí najít v učebnici. Vždy mě baví debaty na téma: “Takže tohle mám špatně a mám za to nulu.” Tady to děti občas zkouší usmlouvat, ale společnou konzultací se všemi si pro každý test stanovíme jasná kritéria. 

Někoho možná napadne, že je to skvělá příležitost, aby děti podváděly. Já tuto zkušenost nemám. Aby odolaly pokušení, mají za úkol vzít si na opravování jinak barevnou tužku, což většinou dělají s radostí, protože příležitostí psát tou skvělou růžovou jinak moc nemají. 

Pozitivní efekty této strategie jsou mnohé – snížení množství času stráveného nad opravami je jen jeden z nich. Děti navíc dostávají okamžitou zpětnou vazbu na svou práci, dokud si ještě pamatují, že nad ní přemýšleli, a jak nad ní přemýšleli. To, že si svoje chyby najdou a opraví samy, navíc vede k lepšímu zapamatování. A to celé dohormady je jednoduchá cesta k formativnímu hodnocení.

3) Žák hledá chybu v cizí práci

To, že dítě najde chybu je pro mě vždy známkou hlubšího porozumění dané látce. Jedná se o úkol vyšší kognitivní náročnosti a posouváme se s ním vzhůru po Bloomově taxonomii. Jedna věc je, když žáci dokáží bezchybně vyplnit cvičení, odpovědět na otázku nebo napsat text. Druhým stupněm ale je umět říct, že je něco špatně, a dalším stupněm pak také umět říct, proč je to špatně.  

Často tedy zadávám dětem cvičení typu “Najdi chybu,” na které navážu metodou Think-Pair-Share, aby si navzájem vysvětlovaly, jak o tématu přemýšlí. Využívám také možnosti, aby si děti opravovaly své práce navzájem.

Je nutné dodat, že práce s chybou je pro děti kompetence jako každá jiná, zvláště, pokud si děti opravují práce navzájem, musíme se samozřejmě nejprve naučit “kulturu” takového opravování.

4) Učitel chybuje a nedělá si z toho hlavu

Často se spletu. Mám toho hodně, hlavou mi víří spoustu věcí a dělám chyby. Obvykle, když mluvím a zároveň u toho píšu na tabuli, na což děti moc rády upozorňují. Vždy jim za to poděkuji, zeptám se, kde přesně je chyba a jak si to mám opravit – další příležitost k učení. 

Během distanční výuky jsem dětem natáčela krátká videa, kde jsem vysvětlovala novou látku. Když jsem se na video znovu podívala, všimla jsem si, že jsem udělala chybu. Instinktivně jsem okamžitě chtěla celé video přetočit znovu, nakonec jsem ale šla s kůží na trh, hlavně teda proto, že jsem byla líná to celé natáčet znovu nebo nějak stříhat. Pro děti to byl další moment, jak se učit. 

Ukázka z pracovního listu pro pátou třídu. 

5) Učitel nedělá práci za děti

“Ve třetí větě má být does ne do.” “Tady u pětky jsi nepřidal -s ke slovesu.” “Son se píše s o, ne s u.” Všechny tyhle věty jsou promarněný potenciál k dalšímu učení. Často pracujeme v pracovním sešitě. Každé dítě pracuje svým tempem, když mají hotovo, přinesou mi práci ukázat. Pokud tam mají chybu, pouze jim to řeknu, často jim řeknu, kolik chyb tam je. Víc ale neprozdradím. Děti se automaticky vrátí na místo, vezmou si třeba k ruce učebnici a chyby si samy najdou a opraví. 

To samé dělám při testu. Děti mi test odevzdají, já ho rychle projdu a cvičení, kde mají chybu, zakroužkuji. Děti si vezmou test zpátky a do konce hodiny mají šanci si chyby najít a opravit. Tuto možnost dostávají pouze jednou, druhé odevzdání je už definitivní. 

Všech těchto pět strategií lze v využívat téměř v každé hodině, nemusí na ně být žádná příprava, většina z nich má na děti vyšší kognitivní nároky, a to je přesně to, o co se ve svých hodinách snažím. Jak pracujete s chybou v hodině vy? 

Categories
Učitelské řemeslo

5 + 1 tip pro tvorbu digitálního obsahu

Naše školní kopírka se nachází ve sborovně. Materiály se tam posílají z počítačů po celé škole a často se tam hromadí. Pro tento účel máme vedle kopírky stůl, kde papíry čekají, až si je někdo vyzvedne. Mám takovou fetišistickou zálibu tyto opuštěné materiály prohlížet. Jednak doufám, že mi poskytnou inspiraci, navíc jsem velmi kritická k jejich vizuální stránce. Vždy mě rozčílí rádoby pracovní list, který někdo na poslední chvíli stáhl, a to ještě v malém rozlišení, takže písmo je roztřesené a obrázky, který mají daný materiál pravděpodobně zatraktivnit, jsou rozpadlé na jednotlivé pixely. 

Vím, že pokud člověk učí, je času zatraceně málo. Na všechno. Na přípravy, na hodnocení testů, na přemýšlení o koncepčních věcech, na rozhovory s kolegy, na plánování dlouhodobých projektů. Proto se může zdát, že to, zda dětem šoupneme papír hustě popsaný Comic Sansem (protože to přece býval cool font), nebo nějaký vymazlený pracovní list, nad jehož gafickou stránkou jsme strávili spoustu času, je vlastně fuk. Přece jenom, nejde o formu, ale o obsah.

Nesouhlasím. Myslím si, že učitel by měl dětem nabízet graficky čisté materiály, které navíc spojuje nějaká jednotná linka. Zkrátka vytvořit si svůj grafický rukopis, podle kterého děti hned poznají, že se jedná o váš materiál. Děti si tím pádem časem zvyknou, jak s daným materiálem pracovat a co od něj čekat. Což přináší minimálně dvě výhody. Práce s jasnými materiály uvolňuje dětem operativní paměť a dává jim více prostoru pro soustředění a učení. A také posiluje jejich jistotu (o tom, proč je důležité jistotu posilovat hovoří např. zde Michal Dubec).  

Rozhodně nejsem žádný expert na grafiku a nemám do ní žádný odborný vhled. Studovaný grafik s citem pro detail by na všem, co vytvářím, pravděpodobně našel spoustu nedostatků. Protože jsem ale takový amatér, mám ozkoušené, že věci, které používám, zvládne určitě používat každý. Dala jsem dohromady čtyři tipy, které můžete okamžitě využít při tvorbě svých materiálů. 

#1 Písmo

Co? 

Font Lexend, který byl vyvinut s ohledem na potřeby těch, kdo mají obtíže se čtením. Dopodrobna rozepsáno na jejich stránkách zde.  

Proč? 

Písmo je jednoduché, bezpatkové, tím pádem nabízí co nejméně rušivých elementů. Mezery mezi jednotlivými znaky jsou větší než u většiny jiných fontů, a tím pádem se snižuje nebezpečí záměny dvou písmenek či jejich vynechání.

Jak? 

Pro všechny mé testy, pracovní listy a digitální úkoly používám už pouze tento font. Kromě vizuálního sjednocení všech mých materiálů to vedlo k eliminaci rozhodovací paralýzy o tom, jaké písmo použít.

#2 Prezentace

Co? 

Na stránce slidesgo.com si vyberete šablonu, kterou si okamžitě nakopírujete do svého Drivu.

Proč? 

Není nic pro oči bolavějšího, než přehnané experimentování s písmem, pozadím, odrážkami a animacemi. Proč ztrácet čas vytvářením vizuální stránky prezentací, když už to povolanější udělali za nás? 

Jak? 

Tento rok používám ve všech svých hodinách šablonu Word Work Activities. Její originál mám uložený a vždy, když potřebuju, vykopíruju si z ní předpřipravený slide, který se mi hodí. Děti jsou už na to zvyklé, vědí, co který slide znamená a mají to asociované s hodinami angličtiny. S šablonami opatrně. Pozor na to, aby vaše prezentace nakonec v důsledku děti spíš nerozptylovaly. 

#3 Obrázky

Co? 

Na stránce flaticon.com naleznete obří databázi jednoduchých ikon, které mohou doplnit slidy, testy, pracovní listy, kartičky, a cokoliv dalšího, co kreativní učitel vytvoří.  

Proč? 

Podle teorie dvojího kódu (v angličtině tzv. dual coding), bychom při učení nových věcí měli kombinovat kanály, kterými se k nám nová informace dostává (více info např. zde). To ve výsledku našim žákům usnadňuje upervňování látky. Bohužel tyto snahy často končí na Google obrázcích, v horším případě na ilustračních fotkách s vodoznakem ze Shutterstocku. Nehledě na to, že hledání toho správného obrázku zabere spoustu času a výsledek je nekonzistentní, často nekvalitní, s absencí transparentního pozadí. Abych se vyhnula všem výše zmíněným problémům, používám jasné, čitelné a vizuálně čisté ikony. 

Jak? 

Ikony lze stáhnout v maximální velikosti 512×512, s transparentním pozadím, barevné či černobílé, s možností si barvy sám upravit v jednoduchém editoru. Pro stahování se musíte registrovat a pak jste omezeni velkorysým limitem 100 ikon denně. Některé ikony jsou pouze prémiové, k nim mají přístup pouze platící uživatelé. Pokud si člověk vybere ikony pouze od jednoho autora, je navíc jedoduché dodržet zásady copyrightu.

#4 Pracovní listy

Co? 

Stránka canva.com nabízí intuitivně jednoduché rozhraní pro tvorbu jakýchkoliv materiálů. Jediný placený nástroj, který ve svém výčtu mám. Pro ty, kteří chtějí systematicky vytvářet své materiály, je to ale investice, která se ušetřeným časem mnohonásobně vrátí. 

Proč? 

Canva umí jednoduše přetvářet vaše vize do reálné podoby. Se vším můžete šoupat a jednoduše si tak vytvořit přesně takový materiál, jaký potřebujete. 

Jak? 

Z nekonečné databáze již hotových materiálů vyberete ten, který vám sedí, a v jednoduchém editoru ho přetvoříte podle vašich potřeb. Z praxe ozkoušeno, že tvorba komplexního pracovního listu nemusí zabrat víc než 15 minut.

#5 Emotikony

Co?

I emotikony mají svoji Wikipedii. Jmenuje se emojipedia.org a je to knihovna všech emotikonů, na které jste zvyklí např. z WhatsApp. 

Proč? 

Protože jedna emotikona, obzvláště v dětském světě, řekne víc než 1000 slov.

Jak?

Využívám emotikony např. při zadávání instrukcí nebo jako rychlý nástroj k poskytování zpětné vazby. V době online výuky byly emotikony neocenitelné ve všech možných doplňovacích cvičeních. Dětem jsem vždy jednoduše zadala, aby ve větách nahradily symbol avokáda správným slovem. K otevření okna s emotikony můžete také použít klávesovou zkratku Win a . (tečka) ve Windows a Command a Control-Space na Macu. 

# Bonus

Pro ty z vás, kdo si někdy, podobně jako já, zakoketovali s photoshopem a stále ho ke své práci využíváte, zkuste stránku www.photopea.com (je to takový photoshop online, méně uživatelsky příjemný, ale co se funkcí týče, v podstatě totožný). 

Pokud vás náš článek zaujal, jsme potěšeny. Co si o něm myslíte? Máte materiály vychytané a vymazlené i po grafické stránce? Už teď víte, co uděláte příště lépe? Nebo vás grafická stránka nechává klidnou i po přečtení článku? Ať tak či tak, budeme rády, když nám o tom napíšete.